Ürün Tanımı

Tek bileşenli, düşük modüllü havadaki nemle kürlenen poliüretan derz dolgu mastiğidir.


  • Derz dolgusu olarak
  • Beton tabakaların dilatasyonlarında
  • Su depoları ve yüzme havuzlarında
  • Sulama kanallarında
  • Çatı ve teras dilatasyonlarında
  • Yatay ve düşey dilatasyon derzlerinde

Yüzey Hazırlığı

Derzi iyice temizleyiniz ve alt katmanı yağ, gres, yakıt, parafin ve silikon gibi kalıntılardan tamamen arındırınız. Genelde astar gerektirmez. Tozuyan, çok gözenekli ve sağlam olmayan alt katman uygulamalarında astar uygulanması gerekmektedir. Böyle durumlarda astar olarak PUAST 185, nemli yüzeyler için PUAST 2K 190 kullanılması önerilir.

Uygulama:

Derz dolgu fitili derzin içine uygun ve itinalı bir şekilde yerleştirildikten sonra macun uygulama tabancasına yerleştirilir ve ambalajı en uç noktadan kesilir. Uygun ve doğru miktarda akış elde edecek şekilde kesilmiş olan enjektör tabancaya adapte edilir. Malzeme derzin içine havanın geçmesine meydan vermeden uygulanır. Geniş derzlerde, macunun kenar ve tabanlarla temasının tam olabilmesi için tabancayla birden fazla uygulama yapmak gerekmektedir. Uygulamaya müteakip anında malzemenin düzlemesinin yapılması gereklidir.

600 cc’ lik sosis ambalajlarda, beyaz ve gri renk olarak sunulmaktadır.

Açılmamış orijinal ambalajında, +5°C ile +25°C arası sıcaklıktaki kuru ortamlarda minimum 12 ay saklanabilir. Açılan malzeme mümkün olduğunca en kısa sürede kullanılmalıdır.