Ürün Tanımı

› Sitiren monomerinin polimerizasyonu ile şişirici katalizör etken madde pentan’ın eklenmesi ile ön şişirmede genleşen ve yine polistiren taneciklerinin bir kalıba dökülerek kalıp içerisinde homojen şekilde yayılan ve su buharı verilerek üretilen, kalıptan çıkarıldıktan sonra levha şeklinde sıcak telle kesilen Genleştirilmiş Polistiren (EPS).


Ürün Belgeleri

› Binalarda duvarların ısı yalıtımında,
› Binalarda eğimli ve teras çatıların ısı yalıtımında,
› Binalarda döşemelerin ısı yalıtımında,
› Binalarda tavanların ısı yalıtımında,
› Binalarda çıkmaların ısı yalıtımında,
› Binalarda yüzer döşemelerde darbe sesi yalıtımında,
› Binalarda hava sesi yalıtımında çok örtülü elemanların oluşturulmasında (özel işlemden geçirildikten sonra),
› Soğuk hava depolarının ısı yalıtımında,
› Boruların ısı yalıtımında,
› Kümeslerin ısı yalıtımında kullanılır.

› Çevre şartlarına dayanıklıdır, uzun ömürlüdür.
› Yoğunluğu geniş bir aralıkta değiştirilebilir ve böylece bütün özellikleri geniş bir aralıkta istenilen şekilde kontrol edilebilir.
› Su emme değeri çok küçüktür.
› Birçok diğer ısı yalıtım malzemesine göre hem üretim aşamasında hem de daha sonraki süreçte daha çevre dostudur (içinde ve üretiminde ozon tabakasına zarar verici CFC vb. içermez, direkt olarak küresel ısınmaya sebep olmaz, geri dönüşümü olan bir malzemedir).
› Çok iyi darbe emme özelliği vardır.
› Bakteri büyümesine karşı dirençlidir.
› İstenilen biçimde üretilebilir, uygulama kolaylığına sahiptir.