Ürün Tanımı

› Tek bileşenli, çimento esaslı, beton
yüzeylere uygulanan, negatif ve
pozitif yönden su basıncına karşı
özel kimyasallar ile güçlendirilmiş,
su ile reaksiyona girerek beton
içindeki kılcal çatlaklardakristal yapı
oluşturarak tıkaç görevi gören bir su
yalıtım malzemesidir.


Ürün Belgeleri

› Asansör çukurları,
› Su depoları, yüzme ve süs havuzları,
› Betonarme borular,
› Rögar ve altyapı malzemelerde,
› Temelde, bodrumların duvarlarında,
› Metro, tünel, baraj, otoyol gibi mühendislik yapılarında,
› Bodrum perdeleri gibi yapıların negatif ve pozitif su yalıtımında kullanılır.

› Kristalleşme özelliği sayesinde yüzeyden su geçişini etkili bir şekilde engeller.
› Pozitif ve negatif su basıncına dayanıklıdır.
› Kullanımı kolaydır, sadece su ile karıştırıp kullanılır.

› 2 kg/m2 (2 kat)

› 25 kg Kraft torba

› Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay.