Ürün Tanımı

› Levhaların cephe yüzeyine tespitini sağlayan, plastik izolasyon dübelidir. Levha köşelerine
birer adet, levha ortalarına da ikişer adet gelecek şekilde yerleştirilir. Yalıtım uygulamalarında
ortalama m2’ye 6 adet gelecek şekilde monte edilir.